BattleShip

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi cổ điển, bây giờ bạn có thể thưởng thức flash. Đặt hạm đội của bạn của tàu và xem nếu đoán máy tính mà bạn đặt, bạn nên làm như vậy.