Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn xem bạn đang ở phía bên của SWAT hoặc lính đánh thuê để chống lại kẻ thù của bạn trên toàn thế giới trong các kịch bản khác nhau. nhưng nếu bạn muốn tạo ra hoảng loạn chọn chế độ zombie. pacogames