Battle Swat VS Mercenary

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn xem bạn đang ở phía bên của SWAT hoặc lính đánh thuê để chống lại kẻ thù của bạn trên toàn thế giới trong các kịch bản khác nhau. nhưng nếu bạn muốn tạo ra hoảng loạn chọn chế độ zombie.