Battle Royale

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hỗn hợp của Bomberman và xe tăng trò chơi, bảo vệ cơ sở của bạn và tấn công các xe tăng địch. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và bắn với S, thu thập tất cả các Ups điện bạn có thể.