Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hỗn hợp của Bomberman và xe tăng trò chơi, bảo vệ cơ sở của bạn và tấn công các xe tăng địch. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và bắn với S, thu thập tất cả các Ups điện bạn có thể.