Battle Robot Wolf Age

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng robot siêu của bạn, với thực tế và cạnh tranh trong thời gian thực, nhờ vào nhiều tùy chọn, trận siêu ngoạn mục so với các robot khác.