Battle of Tanks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị xe tăng của bạn, với các kích cỡ khác nhau và khả năng phá hủy khác nhau, để bảo vệ pháo của bạn. Chẳng mấy chốc, quân địch sẽ triển khai toàn bộ kho vũ khí của chúng để tiêu diệt bạn. Đừng cho họ cơ hội. Tổ chức phòng thủ của bạn tốt và ngăn chặn cuộc xâm lược mạnh mẽ.