Basketball Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi bóng rổ đường phố cố gắng để có được bóng vào giỏ, ngăn ngừa gõ thủ đối lập. Tính các góc độ và sức mạnh và bắn giỏ.