Basketball Ketchapp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thử nghiệm thành thạo của bạn bóng rổ ném bóng đi qua chiếc nhẫn. Nhưng đừng nghĩ rằng sẽ luôn ở đó vẫn còn, tại một số điểm sẽ bắt đầu di chuyển và bạn phải thu hẹp trọng tâm của bạn.