Basketball Frvr

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là người giỏi nhất bằng cách bắn bóng. Giữ nó tính toán khoảng cách và ném chính xác. Nhưng hãy cẩn thận, giỏ sẽ không nhận được nó dễ dàng.