Basket and Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn trong trò chơi bóng rổ này là để có được bóng vào rổ, cho rằng bạn xử lý bóng cho né tránh nguy hiểm thuyền như bạn cần, lên đến các nền tảng và tất cả mọi thứ bạn cần để có được để dunk.