Bartender The Celebs Mix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho các loại cocktail hoàn hảo bằng cách trộn các thành phần với tổng số tự do. Người phục vụ sẽ thử nó và đưa ra phán quyết của bạn. Nếu nó tồn tại.