Bartender Perfect Mix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho hoàn hảo các thành phần cocktail pha trộn một cách tự do. Cô phục vụ sẽ thử nó và đưa ra phán quyết của họ. Nếu nó sống sót.