Bartender Make Right Mix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho hoàn hảo các thành phần cocktail pha trộn một cách tự do. Người phục vụ sẽ chứng minh điều đó và sẽ cung cấp cho phán quyết của mình. Nếu anh sống sót.