Barry Has a Secret

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barry có một bí mật. Anh ta đã bẻ khóa người bạn cùng phòng của mình. Cảnh sát đang trên đường đi và phải giấu các mảnh khác nhau trên sàn để chúng không bị phát hiện. Nó có giới hạn thời gian và dưới thảm không phù hợp với mọi thứ. Bây giờ bạn là Barry và bạn có một mớ hỗn độn giữa hai bàn tay của bạn, cộng với một chân, hai tai và một cánh tay.