Barbie's Villain Perfume

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie cũng thích được điều ác bất cứ lúc nào, vì vậy tạo ra một loại nước hoa với bản chất của Disney phù thủy ác và sau đó chọn quần áo tủ quần áo và phụ kiện phù hợp nhất kết hôn nó của bạn.