Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mùa hè kết thúc và mùa thu đến. Và cùng với nó nhiệt độ lạnh. Barbie váy nên dừng lại ánh sáng để bắt đầu suy nghĩ về việc chọn rèm mạnh. Nhưng luôn có hương vị tốt và bí quyết vốn là đặc trưng kể từ khi rời khỏi nhà máy.