Barbie's Summer to Fall Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa hè kết thúc và mùa thu đến. Và cùng với nó nhiệt độ lạnh. Barbie váy nên dừng lại ánh sáng để bắt đầu suy nghĩ về việc chọn rèm mạnh. Nhưng luôn có hương vị tốt và bí quyết vốn là đặc trưng kể từ khi rời khỏi nhà máy.