Barbie's Style Statement

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy để mọi người được chuẩn bị, bởi vì Barbie nổi tiếng sẽ công bố bí mật của mình để luôn luôn rất đẹp và được làm "mát mẻ" trong blog của mình. Nhưng trước tiên xin giúp đỡ của bạn để chọn trang phục phù hợp để mặc trong những bức ảnh tương ứng.