Barbie's Star Darlings Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie muốn ăn mặc như nhân vật yêu thích 'Star Darlings "của họ. Đầu tiên chọn một trang điểm đầy màu sắc và sau đó bạn có thể đặt các bộ tóc giả và quần áo mà áp dụng.