Barbie's Retro Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xem xét rằng Barbie được tạo ra vào năm 1959, bây giờ bạn muốn có một chuyến đi đến quá khứ về quần áo, trang điểm và sự xuất hiện của móng tay của bạn, trong thực tế nó là một bước rất hợp lý và mạch lạc của nổi tiếng, và hoài cổ ?, búp bê tóc vàng.