Barbie's Princess Shoes

Đang tải trò chơi...
Barbie khuyến khích chúng tôi để chọn một công chúa Disney, fabricarle giày phù hợp nhất và hoàn thành nó bằng cách chọn một tủ quần áo phù hợp.