Barbie's New Smart Phone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Barbie đã phá vỡ điện thoại và cần sự giúp đỡ của bạn để lựa chọn mô hình, màu sắc của trang bìa, trang trí và nền của màn hình đẹp nhất. Sau đó, bạn có thể làm một bức ảnh tự chụp, do đó bạn gửi cho Ken.