Barbie's Island Blog Trends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie có một blog dành riêng cho thời trang. Hôm nay đã quyết định nói về chủ đề woodsy, mặc quần áo anh ấy mặc một hòn đảo. Sau khi xuất bản các bức ảnh, nó trở lại với thực tế, lấy lại bình tĩnh của mình với mô hình và phụ kiện rạng rỡ hơn và hấp dẫn.