Barbie's Instagram Life

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Barbie thích kể cuộc sống của mình thông qua Instagram, nhưng đối với mỗi lần cập nhật mới cần quần áo mới, phụ kiện mới và trang điểm mới. Nó giúp để làm cho công việc có thể chịu đựng nhiều lựa chọn cho bạn mọi thứ phù hợp và sau đó xuất bản nó trên mạng.