Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Một Barbie thích kể cuộc sống của mình thông qua Instagram, nhưng đối với mỗi lần cập nhật mới cần quần áo mới, phụ kiện mới và trang điểm mới. Nó giúp để làm cho công việc có thể chịu đựng nhiều lựa chọn cho bạn mọi thứ phù hợp và sau đó xuất bản nó trên mạng.