Barbie's Cozy Fall Scents

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bất cứ điều gì Barbie yêu mùa thu là những mùi hương mà cung cấp nến thơm. Xây dựng nến của riêng bạn lựa chọn các thành phần bạn muốn và sau đó, cho những gì không để mất thói quen, làm tương tự với cô gái tóc vàng nổi tiếng tủ quần áo của bạn. Quần áo và phụ kiện đồng bộ hoàn hảo với mùa thu.