Barbie's Closet Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị thay đổi Barbie tủ quần áo cho mùa xuân. cửa hàng quần áo mùa đông đầu tiên, sau đó trang trí tủ quần áo được nhiều hơn mùa xuân và cuối cùng chọn những bộ quần áo bạn thích.