Barbie's Christmas Makeup Trends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là Giáng sinh và Barbie muốn nhìn tuyệt vời và đặc biệt. Để đạt được điều này, nó có một số trang điểm khác nhau, kiểu tóc và trang phục đó sẽ kiểm tra từng cái một cho đến khi bạn tìm thấy một mà làm cho bạn mỉm cười Papa Noel.