Barbie's Celebrity Crush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie đi tối nay tại một buổi hòa nhạc pop, và sẽ không đi không được chú ý. Bạn muốn trông giống như "người nổi tiếng" thực người và điều này đòi hỏi phải có trang phục phù hợp. Sau đó, và đã có trong gió đầy đủ, được khuyến khích tìm kiếm "giao diện" cả hai để đi dạo trên đường phố, như cho những dịp đặc biệt.