Barbie's Book Club

Đang tải trò chơi...
Chào mừng đến với câu lạc bộ Barbie đọc sách, nơi ông sẽ nói về hai phong cách khác nhau của văn học, những gì là cần thiết cho nghi thức thích hợp trong từng trường hợp.