Barbie's Beauty and The Beast Looks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cuộc tìm kiếm không mệt mỏi của mình và vô số tính thẩm mỹ mới, Barbie quyết định ăn mặc, chải chuốt và bổ sung bởi các nhân vật của Beauty and the Beast Disney. Lấy kiểu tóc đó, đôi mắt của anh ta và vớ khác, Barbie một cái nhìn đó, như thường lệ, ông phát minh là rất tốt.