Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong cuộc tìm kiếm không mệt mỏi của mình và vô số tính thẩm mỹ mới, Barbie quyết định ăn mặc, chải chuốt và bổ sung bởi các nhân vật của Beauty and the Beast Disney. Lấy kiểu tóc đó, đôi mắt của anh ta và vớ khác, Barbie một cái nhìn đó, như thường lệ, ông phát minh là rất tốt.