Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Barbie và Ken đã tổ chức một buổi barbecue. Và như mọi khi nếu có, họ phải chọn phân phối hoàn hảo của các yếu tố và quần áo thích hợp. Điều gì là đáng ngạc nhiên là sau khi ăn tất cả những gì là những bộ váy không bạn đi gần. Nhưng đó là Barbie!.