Barbie Wonderland Looks

Đang tải trò chơi...
Barbie thăm Alice và Wonderland mượn màu sắc khác nhau của nó để trang điểm hoặc mang một phong cách ăn mặc.