Barbie Vintage Fair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Barbie yêu cái nhìn retro của những năm 50 và muốn bạn giúp đỡ để mua với số tiền bạn có quần áo mà bạn thích. Sau đó, bạn có thể tạo ra một phong cách hoàn toàn.