Barbie Tropical In The City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đạt tới nhiệt độ cao và Barbie muốn trở thành sẵn sàng để chào đón họ. Bạn sẽ phải chọn một gương trang điểm, một chiếc váy và một số phụ kiện mà có thể tỏa sáng qua các đường phố của thành phố vào mùa hè.