Barbie Travels to Hawaii

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie đi đến Hawaii để dành một vài ngày nghỉ lễ. Nhưng người phụ nữ này không thể tránh dùng làm việc bất cứ nơi nào ông đi, và sớm thấy mình ở giữa trang điểm hoàn tất, Quần áo tìm kiếm và các buổi móng tay rời như mới. Vào ban đêm chỉ quý khách tham quan bãi biển, nhưng nó là cái gì.