Barbie Spy Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie có hành động trở thành một phần của một đội hình của điệp viên. Ngay cả trước khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên bạn phải chọn trang phục đẹp nhất khi có thể.