Barbie Roadtrip Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie đã tổ chức một cuộc hành trình thú vị thông qua các thành phố khác nhau trên thế giới: Paris, New York, Barcelona ... và mỗi người trong số họ muốn mặc quần áo và phụ kiện, ngoài đẹp, phù hợp một chút với văn hóa và phong cách riêng của mỗi nơi đến thăm.