Barbie Rainy Day Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie và bạn bè của cô sống hoàn toàn bị ám ảnh bởi hai điều, thời trang và thời tiết. Không có vấn đề nếu một ngày trời mưa như thể sự khải huyền, ngay cả trong những điều kiện phải biết làm thế nào để chọn trang phục phải để tăng vẻ đẹp tự nhiên của một. Bắt đầu và kết thúc galoshes áo. Lớp và phong cách đến hậu quả.