Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Barbie và bạn bè của cô sống hoàn toàn bị ám ảnh bởi hai điều, thời trang và thời tiết. Không có vấn đề nếu một ngày trời mưa như thể sự khải huyền, ngay cả trong những điều kiện phải biết làm thế nào để chọn trang phục phải để tăng vẻ đẹp tự nhiên của một. Bắt đầu và kết thúc galoshes áo. Lớp và phong cách đến hậu quả.