Barbie Princess Style

Đang tải trò chơi...
Barbie đã được mời đến một bữa tiệc tại các cơ sở của Disney. Để đi, cô quyết định ăn mặc như một nhà máy trộn công chúa phong cách Bạch Tuyết, Rapunzel và nhiều người khác.