Barbie Polka Dots Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie muốn chứng minh làm thế nào cô váy ngồi trong chiếm ưu thế mặt trăng. Khi bạn chọn một trong những quyền, bạn phải tìm một dáng và màu sắc của bấc cho tóc hiệu quả không kém.