Barbie Pegasister

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pegasister là những gì họ gọi là các fan nữ của "My Little Pony: Friendship Is Magic", những người chọn quần áo của họ, màu sắc tóc và hơi phụ thuộc vào những gì cung cấp một loạt tuyệt vời. Barbie muốn trở thành một trong những đẹp nhất pegasister tưởng tượng, giúp trong việc lựa chọn đúng đắn về tất cả những gì áp dụng.