Barbie Outfit Of The Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trước khi đi ra ngoài đường, trước khi chào hỏi người hàng xóm đầu tiên, Barbie cảm thấy nhu cầu không thể kiểm soát để chọn quần áo làm tăng vẻ đẹp vĩnh cửu của cô. Và trước khi cà phê với sữa và nắm lấy tay cầm cửa, Barbie trải qua một phiên đầy đủ trang điểm, không phải là bạn cần nó, nhưng nó là một phần của nghi lễ. Cô ấy như thế.