Barbie Makeup Blogger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie đã bắt đầu một blog về xu hướng mới trong trang điểm trên khuôn mặt. mong muốn của mình là xuất bản một bài báo, nhưng trước khi làm điều đó, và viết nó, bạn cần phải tìm quần áo, kiểu tóc và phụ kiện lý tưởng để ngồi vào bàn phím và bắt đầu để dập anh ta với một sự trả thù.