Barbie Lovely Ballerina

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay Barbie đi đến lớp ba lê đầu tiên của cô. Và không chỉ muốn trở thành một sinh viên chăm chỉ nhất, cũng mang đồng phục đẹp nhất. Bạn sẽ phải giúp đỡ để có được nó.