Barbie Lip Art Blog Post

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie muốn mua một thỏi son mới, nhưng có nhiều để lựa chọn và thiếu quyết đoán. Với lời khuyên khôn ngoan của bạn biết để lựa chọn một trong những quyền.