Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Những gì bạn nghĩ là phong cách mà sẽ phù hợp tốt hơn Barbie?. Là vị ngọt của Kiwii hoặc độ cứng của đá?. Hãy thử cả hai và nếu bạn không chỉ thuyết phục, làm cho một nỗ lực thứ ba kết hợp chúng. Đối với đối lập họ có thể đưa ra những kết quả rất ấn tượng nếu bạn chọn một cách cẩn thận.