Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trong việc tìm kiếm của họ để thử tất cả các thời trang hiện có, Barbie được rằng NASA mời đi du lịch vào không gian. Như vậy, người đẹp tóc vàng nổi tiếng có thể chọn hành không gian của bạn, rất đặc biệt, và trang trí với tất cả các nữ tính mà đặc trưng cho lá cờ trồng trên mặt trăng.