Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Barbie và bạn gái đều xinh đẹp của cô rời khỏi Hy Lạp để thư giãn và xóa cơ thể và tâm hồn của bạn. Trước khi đi, họ muốn chọn trang phục và phụ kiện có thể trợ giúp cho họ cảm thấy một phần của người Hy Lạp ... thậm chí nếu nó chỉ là trong các vấn đề của thời trang.