Barbie Homemade Makeup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie dạy bạn làm thế nào để làm cho son môi tự chế của riêng bạn, làm thế nào để đóng gói nó và bán nó tìm quảng cáo hấp dẫn tốt, mà bạn sẽ cần phải chọn quần áo và phụ kiện mà sẽ phù hợp với mong đợi.