Barbie Glamour Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn thay đổi giao diện và màu sắc của mái tóc của bạn, hãy làm theo lời khuyên của một chuyên gia Barbie người sẽ giải thích cho bạn cách thức tiến hành với hai phong cách rất khác nhau của các chất kích thích và bình đẳng.