Barbie Get The Fashion Look

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lần này, trước khi chiếc váy Barbie với quần áo mà dictate thời trang, cô phải cung cấp cho chính mình. Khi lựa chọn đã được phê duyệt, pónselas Barbie và trông giống như một đèn flash bắt nguồn từ đôi mắt của mình. Đó là hạnh phúc thuần túy.