Barbie Galaxy Faces

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có ba Barbies khác nhau để áp dụng cho mỗi người trong số họ một trang điểm khác nhau của cảm hứng thiên hà dựa trên màu sắc và ánh sáng. Bổ sung nó với một kiểu tóc ưa thích và quần áo mà không nhận được quá ra khỏi nơi.